Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI

Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Phát triển 

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 6.8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đạt nhiều kết quả quan trọng 
Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Tiến Thuận khẳng định, đại hội Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đó là toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hướng về Đại hội, từ nhiều tháng qua, cùng với việc triển khai thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế; các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn thị xã đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trên các lĩnh vực.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Nhiều công trình được hoàn thành, nhiều mục tiêu thi đua đã được thực hiện xuất sắc, đó là những việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện trách nhiệm, tình cảm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân trong thị xã hướng về Đại hội. Đại hội có ý nghĩa tạo nền tảng, bước đi tiếp theo hết sức quan trọng và lâu dài cho sự phát triển nhanh và bền vững để thị xã Bỉm Sơn trở thành đô thị trung tâm động lực phía Bắc của tỉnh.

Với ý nghĩa đó, Đại hội Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ quan trọng: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ; Tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Khóa XI; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

"Với những nhiệm vụ nêu trên, đòi hỏi mỗi đại biểu cần đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tinh thần dân chủ, “đoàn kết - kỷ cương - năng động - phát triển” góp phần vào thành công của Đại hội, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn thị xã", Bí thư Thị ủy Nguyễn Tiến Thuận nhấn mạnh.

Bí thư Thị uỷ Bỉm Sơn Nguyễn Tiến Thuận phát biểu khai mạc Đại hội
Bí thư Thị uỷ Bỉm Sơn Nguyễn Tiến Thuận phát biểu khai mạc Đại hội

Báo cáo chính trị của Đảng bộ thị xã được Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Bùi Huy Hùng trình bày tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thị xã thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã khóa X trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức đan xen. Song được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đồng thời với sự nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu cao của Đảng bộ và nhân dân, thị xã Bỉm Sơn đã giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kết thúc nhiệm kỳ có 27/30 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu Đại hội.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,6%, tăng 1,5% so với mục tiêu đại hội; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với thực tế phát triển của thị xã, trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm 74,91%, dịch vụ - thương mại 24,11%, nông nghiệp - lâm nghiệp 0,98%; thu nhập bình quân đầu người đạt 80,1 triệu đồng/năm. Giá trị dịch vụ - thương mại năm 2020 ước đạt 6.950 tỷ đồng, gấp 2,04 lần so với năm 2015, tốc độ tăng bình quân hàng năm 15,35%, tăng 1,95% so với mục tiêu đại hội. Thị xã đã thu hút được 59 dự án đầu tư mới vào địa bàn với tổng mức vốn đăng ký đầu tư hơn 22 nghìn tỷ đồng; trong đó, có 39 dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp; một số dự án lớn đã tạo đà cho kinh tế thị xã phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ này và những năm tiếp theo. Mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất của các trường học được quan tâm đầu tư tốt hơn.

Thị xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt. Công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2016 là 3,19%, năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo dự kiến còn 0,6%, vượt mục tiêu đại hội. Cùng với đó, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh kịp thời, hiệu quả. Tiềm lực quốc phòng - an ninh được tăng cường, kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng thị xã thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; an ninh chính trị trên địa bàn thị xã được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm đúng mức, xây dựng được tinh thần đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân. Củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; sắp xếp các thôn, khu phố; đơn vị hành chính cấp xã, đơn vị sự nghiệp theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm bảo đảm chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới; triển khai có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố, phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội.

Xây dựng 2 khâu đột phá

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Phát triển”, Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp, dịch vụ; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh, đồng bộ hạ tầng đô thị gắn với mở rộng không gian đô thị; tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trở thành đô thị trung tâm động lực phía Bắc của tỉnh.

Trong dự thảo Báo cáo chính trị, Đảng bộ thị xã đã đề ra 29 chỉ tiêu trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 15%; thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 90 triệu đồng trở lên; tổng huy động vốn đầu tư phát triển 5 năm đạt 30.000 tỷ đồng trở lên; tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân hằng năm đạt 12%; kết nạp 500 đảng viên trở lên; thành lập 5 tổ chức Đảng và 25 tổ chức đoàn thể trở lên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước... 

Đại hội cũng xác định 3 chương trình trọng tâm, gồm: Chương trình tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với phát triển mở rộng không gian đô thị; Chương trình tập trung khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, tạo chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng thị xã Bỉm Sơn trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp; Chương trình Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị xã, phường. Xây dựng 2 khâu đột phá, bao gồm đẩy mạnh cải cách hành chính và đẩy mạnh phát triển nguồn thu ngân sách; đồng thời đề ra các nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo đại hội
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn khẳng định vị thế, vai trò và những thành tựu to lớn mà Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Thống nhất với những giải pháp được nêu ra trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã trình Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội thảo luận, làm rõ hơn những nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đề ra.

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt quy chế bầu cử trong Đảng, sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực thực tiễn để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI, bảo đảm cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định; đồng thời lựa chọn những đồng chí thực sự xứng đáng tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong khuôn khổ phiên khai mạc, Đại hội đã nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa X, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Cao Linh