Hội nghị đại biểu dòng họ Vũ - Võ Việt Nam

Đoàn kết, Tự nguyện, Dân chủ, Đồng thuận 

Xem với cỡ chữ
Sáng 10.9, tại Hà Nội, Hội nghị đại biểu dòng họ Vũ - Võ Việt Nam đã được tổ chức với sự tham dự của hơn 300 đại biểu họ Vũ - Võ trong và ngoài nước.

Hội nghị đã nhất trí bầu ông Vũ Mão là Cố vấn, Chủ tịch danh dự Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam; GS.TSKH. Vũ Minh Giang là Cố vấn, Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam.

Hội nghị khẳng định lại nguyên tắc hoạt động của dòng họ Vũ - Võ Việt Nam là Đoàn kết, Tự nguyện, Dân chủ, Đồng thuận với tư tưởng chủ đạo hòa hợp phát huy truyền thống nhân hậu, trí tuệ cùng với các dòng họ khác trong cả nước đồng tâm xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, văn minh.


Các đâị biểu tham dự hội nghị

Thời gian qua, Thường vụ Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động củng cố tổ chức phát triển dòng họ; xây dựng, tu bổ, tôn tạo nhiều công trình di tích lịch sử, tâm linh của dòng họ; các hoạt động thi đua khen thưởng, khuyến học khuyến tài; kiện toàn tổ chức bộ máy... đều đạt được kết quả tích cực nhất định.

Nhân dịp này, Câu lạc bộ các nhà công đức và tài trợ được tái lập, bước đầu gồm 25 doanh nhân họ Vũ - Võ trên toàn quốc và cả ở nước ngoài. Câu lạc bộ sẽ tiếp tục tài trợ xây dựng, tu bổ, tôn tạo nhiều công trình di tích lịch sử, tâm linh của dòng họ; các hoạt động thi đua khen thưởng, khuyến học khuyến tài theo tinh thần "Giữ vững tinh hoa dòng họ Vũ/ Vươn cao nhân trí đỉnh trời Nam".


Ông Vũ Mão và ông Vũ Minh Giang chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Sau thành công của hội nghị, đoàn đại biểu dẫn đầu là ông Vũ Mão, Cố vấn, Chủ tịch danh dự Hội đồng dòng họ và GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Cố vấn, Chủ tịch Hội đồng dòng họ đã về dâng hương tại miếu thờ cụ Vũ Hồn, Đức thần tổ dòng họ tại Mộ Trạch, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương; di tích Đống Rờm, thị trấn Nam Sách và di tích Kiệt Đặc, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương


Ông Vũ Mão phát biểu tại hội nghị

Tại miếu thờ Đức thần tổ, thay mặt cho toàn thể dòng họ, ông Vũ Mão và ông Vũ Minh Giang đã phát biểu khẳng định và hứa trước cụ Tổ sẽ cùng đoàn kết, đồng lòng cùng toàn thể con cháu dòng họ, phát huy những giá trị cốt lõi và truyền thống tốt đẹp tổ tiên đã để lại, tiếp tục làm rạng ngời dòng họ Vũ - Võ Việt Nam, cùng trăm họ góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, trong thời kỳ đổi mới.

Hà Linh