Giảm thiểu ô nhiễm khu vực suối 

Xem với cỡ chữ
Nhằm giải quyết tình hình ô nhiễm khu vực suối Cái, suối Nhum và suối Xuân Trường, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND quận 9, Thủ Đức tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất xả nước thải ra khu vực trong năm 2019, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn quận 9 và quận Thủ Đức có lưu lượng nước thải trên 1.000m3/ngày lắp đặt trạm quan trắc tự động và kết nối dữ liệu quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường; tiếp tục thực hiện chương trình quan trắc, giám sát định kỳ chất lượng môi trường nước mặt khu vực suối Nhum - suối Xuân Trường - suối Cái. UBND quận 9 và quận Thủ Đức cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn; buộc xây dựng hệ thống xử lý nước thải đối với các cơ sở chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; vận động người dân không xả rác, chất thải xuống kênh rạch; bảo đảm 100% các hộ dân sống ven kênh rạch có ký hợp đồng thu gom rác theo quy định.


TP Hồ Chí Minh giải quyết ô nhiễm suối Cái, suối Nhum và suối Xuân Trường
Nguồn: ITN

Riêng UBND quận Thủ Đức cần phối hợp với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh kiểm tra hoạt động của các hộ dân nằm trong khuôn viên đại học chưa bàn giao mặt bằng cho trường, giám sát hoạt động chăn nuôi, sản xuất và tình trạng xả nước thải của các hộ hoạt động chăn nuôi, sản xuất chưa được xử lý ra môi trường.

Bên cạnh đó, UBND thành phố giao Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 nhà máy xử lý nước thải gồm Trạm xử lý nước thải rạch Suối Nhum công suất 65.000m3/ngày, Trạm xử lý nước thải Bắc Sài Gòn 1 công suất 170.000m3/ngày và Trạm xử lý nước thải Bắc Sài Gòn 2 công suất 130.000m3/ngày. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức thực hiện việc nạo vét bùn đất bồi lắng, vớt rác, xử lý lục bình, cỏ dại và khơi thông dòng chảy đối với tuyến suối Nhum - suối Cái - suối Xuân Trường. Sở Giao thông - Vận tải tiếp tục triển khai thực hiện nạo vét, vớt rác, xử lý lục bình đối với tuyến rạch Bình Thọ.

Vân Phi