Gỡ các thủ tục gây phiền hà 

Xem với cỡ chữ
Mặc dù, thời gian qua Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện khá nhiều biện pháp để tháo gỡ các vướng mắc cho cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Song thực tế, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực này vẫn gây nhiều bức xúc cho người dân, doanh nghiệp...

 Còn nhiêu khê, rờm rà

Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, từ năm 2016 đến nay, Tổng cục đã chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách đồng bộ các nội dung về cải cách hành chính, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, việc rà soát, cắt giảm các thủ tục được thực hiện lồng ghép vào trong quá trình dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính về đất đai đã công bố, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tham mưu trình Bộ ban hành Công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai để sửa đổi theo hướng cải cách, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Cũng trong thời gian qua, Tổng cục cũng đã rà soát, chuẩn hóa thống nhất danh mục thủ tục hành chính về đất đai, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính và thực hiện đánh giá tác động của các thủ tục hành chính phát sinh trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách đồng bộ các nội dung về cải cách hành chính, trong đó, đã tổ chức thực hiện rà soát các thủ tục về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan... Kết quả, nhiều thủ tục cũng như chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đã được cắt giảm.

 Tuy vậy, kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) những năm gần đây cũng cho thấy, tài nguyên môi trường đang là lĩnh vực khiến hầu hết doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính. Đơn cử liên quan đến thủ tục hồ sơ cấp phép dự án tại Hà Nội, nếu dự án lấy trên 2ha đất, tổng đầu tư trên 1.500 tỷ đồng thì phải được Thường trực Thành ủy quyết định. Sau khi có các thủ tục đó, để thông qua được quy hoạch, kiến trúc, đo được mốc giới, doanh nghiệp lại tiếp cận với Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp nhu cầu sử dụng đất. Như vậy, thủ tục để xin cấp phép cho một dự án phải qua nhiều sở, ngành liên quan, sau đó Sở Tài nguyên và Môi trường mới ra được quyết định giao đất, rồi sau đó mới xin cấp phép xây dựng...

Cũng tại buổi đối thoại của UBND TP Hồ Chí Minh với chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố diễn ra cách đây chưa lâu, các chủ đầu tư phát triển cả nhà ở thương mại lẫn nhà ở xã hội phán ảnh có rất nhiều quy định rối rắm liên quan đến các thủ tục: Quyết định chủ trương đầu tư; Trình duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; Làm thủ tục giao thuê đất; Lập thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất; Cấp “sổ đỏ” dự án; công nhận chủ đầu tư, thẩm định thiết kế, cấp giấy phép xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng... Điều này dẫn đến nhiều dự án đang bị chậm tiến độ, ảnh hưởng quyền lợi của không chỉ doanh nghiệp mà cả người mua nhà. 

Người dân được cán bộ một cửa tư vấn thủ tục lĩnh vực đất đai

Lồng ghép vào tiêu chí khen thưởng

Theo chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) cho thấy, chất lượng dịch vụ cung cấp dịch vụ công trong cấp Giấy chứng nhận tăng từ 2,64 điểm năm 2016 lên 3,49 điểm (thang điểm 4) năm 2018; năm 2019, việc vòi vĩnh, sách nhiễu của cán bộ đối với người dân, doanh nghiệp ở cấp huyện khi làm thủ tục đất đai giảm...

Thực tế, để khắc phục những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính trong công tác giao, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,  thời gian qua, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2020/ NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, trong đó đã cơ bản tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc về thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Đồng thời, Tổng cục đã tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Chính phủ đưa vào Nghị quyết để rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư công nằm trong danh mục các công trình, dự án kèm theo quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt... Đặc biệt, trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Tổng cục Quản lý đất đai đó là đã lồng ghép nội dung công tác cải cách hành chính thành một tiêu chí xét khen thưởng năm 2020 đối với người đứng đầu, công chức, viên chức và người lao động.

Tuy vậy, để thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai không còn là trở ngại đối với các cá nhân, doanh nghiệp khi đi làm thủ tục, đại diện Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, thời gian tới, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai trong quá trình xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đất đai với cơ quan thuế; nhân rộng việc thực hiện liên thông thuế, kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên và môi trường. Duy trì, triển khai sử dụng hoàn toàn văn bản hồ sơ điện tử, chứng từ điện tử, chứng thực chữ ký số trong công tác hành chính của Tổng cục; hoàn thiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bài và ảnh: Hải Thanh