Hà Nội bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt 

Xem với cỡ chữ
Ban An toàn giao thông TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 93/BATGT-VP về triển khai các nhiệm vụ cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Để triển khai các nhiệm vụ cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, Thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố đề nghị Công an Thành phố tăng cường công tác kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đặc biệt là tình trạng vi phạm quy tắc giao thông tại nơi giao cắt giữa đường bộ và đường sắt như người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ cố tình vượt qua đường ngang đường sắt khi đã có tín hiệu cảnh báo tầu đang đến, cần chắn tự động đã hạ xuống, dàn chắn, cần chắn đã đóng, không tuân thủ hiệu lệnh của người chắn gác tại các đường ngang giao cắt đưòng sắt khi có tầu đi qua... Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường sắt.


Ảnh: Duy Thông

Sở Giao thông vận tải Hà Nội tăng cường công tác trực cảnh giới tại 17 lối đi tự mở và đường ngang có nguy cơ mất an toàn giao thông; Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với Công an thành phố, các đơn vị đường sắt, UBND các quận, huyện có đường sắt đi qua tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt; phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại 17 vị trí đường ngang giao cắt đường sắt Sở Giao thông vận tải tổ chức trực cảnh giới. Bên cạnh đó, chỉ đạo Văn phòng Ban an toàn giao thông tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đường sắt đến các tầng lớp nhân dân.

UBND các quận, huyện có đường sắt đi qua cần tăng cường công tác kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt. Chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiến hành rà soát, xây dựng lộ trình giảm dần, xóa bỏ các lối đi tự mở trong phạm vi quản lý thuộc trách nhiệm của Chính quyền địa phương theo quy định; khi làm thủ tục cấp đất cho doanh nghiệp và người dân cần tính đến phương án bảo đảm an toàn giao thông khi đưa vào khai thác theo quy định của pháp luật về đường sắt, khi quy hoạch các khu dân cư cần lưu ý để không vi phạm đến hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21.7.2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến đến cấp cơ sở, khu dân cư Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, nhất là các quy tắc giao thông đường bộ khi vượt qua đường sắt; phát huy và nhân rộng các mô hình tự quản trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt; phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan trong việc khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông đường sắt.

Vân Phi