Hoàn thành 50/155 dự án xây dựng cơ bản cấp thành phố 

Xem với cỡ chữ
Theo Sở KH - ĐT, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển, triển khai của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tập trung cấp thành phố, tính đến nay, Hà Nội đã hoàn thành 50/155 dự án xây dựng cơ bản cấp thành phố dự kiến hoàn thành trong năm. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu 118/124 dự án, khởi công thi công 76/124 dự án...