Hội nghị triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2019 và năm 2020 

Xem với cỡ chữ
Sáng 18.7, tại Nhà QH, UBTVQH đã phối hợp với Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2019 và năm 2020. Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu và Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía các cơ quan của QH có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải.

Về phía Chính phủ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ NN - PTNT Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; cùng đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tòa án Nhân dân Tối cao…


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho biết, tại Kỳ họp thứ Bảy, QH đã thông qua Nghị quyết số 78 về chương trình xây dựng luật, pháp luật năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Sau Kỳ họp này, ngày 8.7 vừa qua, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 714 về việc thực hiện Nghị quyết của QH, trong đó phân công cụ thể cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan phối hợp thẩm tra, tiến độ trình UBTVQH cho ý kiến về các dự án trước khi trình QH. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 842 phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình Chính phủ các dự án luật được điều chỉnh trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, các dự án luật thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Với tính chất là Hội nghị triển khai Nghị quyết của QH, Phó Chủ tịch QH nêu rõ, Hội nghị sẽ nghe các cơ quan báo cáo về tình hình soạn thảo, thẩm tra, chỉnh lý hoàn chỉnh các dự án đã được đưa vào chương trình, xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2019 và năm 2020, đặc biệt là các dự án sẽ trình QH tại Kỳ họp thứ Tám (tháng 10.2019). Đồng thời, đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực để giải quyết những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị dự án gắn với trách nhiệm của từng cơ quan.

Hội nghị cũng lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các cơ quan chủ trì, cơ quan hữu quan đối với QH, UBTVQH, Chính phủ để thống nhất các giải pháp thực hiện tốt chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã đề ra.

Trình bày Báo cáo triển khai Nghị quyết của QH về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, tại Kỳ họp thứ Tám tới, QH sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, cho ý kiến về 8 dự án luật; tại Kỳ họp thứ Chín (tháng 5.2020), QH sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, 1 Nghị quyết và cho ý kiến về 7 dự án luật. Tại Kỳ họp thứ Mười, QH sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật và cho ý kiến về 2 dự án luật khác.


Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh sẽ điều chỉnh, bổ sung các dự án khác theo yêu cầu của Trung ương. Ví dụ như Luật Nhà ở, Nghị quyết của QH về không tổ chức HĐND cấp phường tại Hà Nội để thực hiện từ năm 2021 đến năm 2026; các dự án đã có chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, hoặc Chính phủ đã có đề xuất bổ sung vào Chương trình, nhưng đến nay vẫn chưa có đầy đủ hồ sơ.

Như vậy, số lượng các dự án trình QH, UBTVQH từ nay tới cuối năm 2019 là rất lớn, trong đó có nhiều cơ quan phải phụ trách đồng thời 2 - 3, thậm chí tới 4 dự án. Để có thể bảo đảm khối lượng lớn các công việc, yêu cầu đặt ra là Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và cơ quan, tổ chức khác có liên quan phải quyết liệt chỉ đạo, có các giải pháp cụ thể và tập trung nguồn lực thực hiện, quyết tâm thực hiện mới hoàn thành được chương trình đề ra, Chủ nhiệm UB Nguyễn Khắc Định nói.

Báo cáo tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành được giao chủ trì soạn thảo dự án luật cho biết, lộ trình thực hiện từng công việc đã và đang bảo đảm đúng tiến độ đề ra, với sự nỗ lực và hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, một số đại biểu cũng chỉ ra những tồn tại cũ, như tình trạng bị động trong xây dựng pháp luật, không ít lần cơ quan soạn thảo chậm chuyển hồ sơ dự án luật sang cơ quan thẩm tra, kéo theo đó là sự chậm trễ trong quy trình, tiến độ.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả hơn các công việc quan trọng này, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhấn mạnh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm, chủ động cân đối công việc trong từng giai đoạn cụ thể, có kế hoạch chi tiết, quyết liệt triển khai và tập trung nguồn lực để thực hiện, hoàn thành đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ xây dựng pháp luật được giao. Các cơ quan, tổ chức cũng cần phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ hơn nữa để phát huy những kết quả đạt được và những kinh nghiệm tốt, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng pháp luật.

Hoàng Ngọc