Dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh biên giới 

Xem với cỡ chữ
Quy định bộ đội biên phòng có nhiệm vụ phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới là hoàn toàn có cơ sở và phù hợp với thực tế. Bởi lẽ, trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bộ đội biên phòng đã khẳng định rõ vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tình hình an ninh trật tự trên các tuyến biên giới, vùng biển luôn được giữ vững ổn định, được Đảng, Nhà nước đánh giá cao, chính quyền và nhân dân tin cậy.

Nếu giao công an phải tăng cường lực lượng rất lớn

Có nên giao bộ đội biên phòng chủ trì nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật hay không? Nội dung này trong dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam hiện vẫn đang có nhiều ý kiến khác nhau.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Mai Bộ (An Giang) phát biểu tại hội trường

Đại biểu Quốc hội Võ Đình Tín (Đắk Nông) cho rằng, bộ đội biên phòng đảm nhận nhiệm vụ này là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Bởi lẽ, Điều 67 Hiến pháp năm 2013 đã quy định: Nhà nước xây dựng Công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Khoản 1 Điều 26, Luật Quốc phòng xác định Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Điều 3, Luật Công an nhân dân nêu: Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Chiếu theo đó, đại biểu Võ Đình Tín đề nghị, dự thảo Luật chỉ nên quy định theo hướng, bộ đội biên phòng có nhiệm vụ phối hợp với Công an nhân dân trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới.

Chưa đồng tình, đại biểu Quốc hội Nguyễn Mai Bộ (An Giang) nêu quan điểm, giữ gìn hay duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới hoàn toàn khác so với trong nội địa. Nhiệm vụ này không thể tách rời và luôn luôn là một phần của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, nhiệm vụ này được giao cho quân đội, thực chất là giao cho bộ đội biên phòng. Đây luôn là chủ trương của Đảng, Nhà nước khi giao Bộ Quốc phòng quản lý bộ đội biên phòng. Trước đó, từng có giai đoạn Bộ Công an quản lý bộ đội biên phòng thì nhiệm vụ này giao cho Bộ Công an. Nhưng, khi bộ đội biên phòng chuyển về Bộ Quốc phòng quản lý thì Bộ Chính trị đã có Nghị quyết về việc giao cho bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ này và chúng ta cũng cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật.

Đại biểu Nguyễn Mai Bộ dẫn chứng quy định tại Khoản 2, Điều 31, Luật Biên giới quốc gia năm 2003 giao cho bộ đội biên phòng chủ trì, phối hợp; Luật Quốc phòng khoản 2, Điều 35 quy định Bộ Quốc phòng chủ trì. Tiếp sau đó, khi thông qua Luật Công an, Khoản 5, Điều 16 giao cho công an có trách nhiệm phối hợp với quân đội trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hơn nữa, quy định này chính là để triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước. Toàn bộ phương án tác chiến từ bố trí lực lượng cho tới tác chiến khu vực phòng thủ, tác chiến ở địa bàn huyện, tỉnh, quân khu và phối hợp của các quân chủ lực thì từ năm 1996 đến nay, chúng ta đều triển khai theo các quy định trên và đạt hiệu quả tốt. Nhấn mạnh điều này, đại biểu Nguyễn Mai Bộ cũng lưu ý, lực lượng làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới của Bộ Quốc phòng quản lý không chỉ gồm bộ đội biên phòng mà còn có lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Nếu có các tình huống quân sự, tình huống khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật thì giao cho bộ đội biên phòng quản lý. Ngược lại, nếu chỉ giao cho công an thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới sẽ dẫn tới bất cập: trái với Nghị quyết của Đảng và công an phải tăng cường lực lượng rất lớn.

Bộ đội biên phòng chuyên trách, chủ trì

Để giải quyết câu chuyện đâu là lực lượng chủ trì, đâu là lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, đại biểu Quốc hội Bùi Đức Hạnh (Thừa Thiên Huế) minh chứng thêm, Luật Biên giới quốc gia, Luật An ninh quốc gia, Luật Quốc phòng đều quy định: “Bộ Quốc phòng là chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới” và kể cả trong Luật Công an nhân dân, Điều 16 quy định: “Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng để giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở biên giới”. Như vậy, đúng như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nói: Các nghị quyết, văn bản pháp luật hiện hành đều xác định bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, chủ trì, phối hợp với lực lượng công an nhân dân, các cơ quan và chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực ở biên giới cửa khẩu.

Giải trình thêm về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nêu rõ, hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, do tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ, bộ đội biên phòng có 28 năm thuộc Bộ Công an, 32 năm thuộc Bộ Quốc phòng. Dù ở Bộ Công an hay Bộ Quốc phòng, bộ đội biên phòng luôn khẳng định rõ vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tình hình an ninh trật tự trên các tuyến biên giới, vùng biển luôn được giữ vững ổn định, được Đảng, Nhà nước đánh giá cao, chính quyền và nhân dân tin cậy.

Thực tiễn chứng minh bộ đội biên phòng luôn chủ động, phối hợp với các lực lượng ở khu biên giới như công an, hải quan, kiểm ngư, cảng vụ... Đặc biệt là phối hợp với chính quyền địa phương, với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng trong giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; duy trì thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới, cửa khẩu và đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về an ninh quốc gia, ma túy, mua bán người... góp phần quan trọng, ổn định tình hình ở khu vực biên giới, vùng biển, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bộ đội biên phòng luôn tuân thủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và các lực lượng theo quy định của pháp luật. Vì vậy, dự thảo Luật quy định bộ đội biên phòng có chức năng duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới cửa khẩu là có cơ sở và hoàn toàn phù hợp.

Anh Thảo