Không tập trung nhiều văn phòng công chứng trên một địa bàn 

Xem với cỡ chữ
Đó là một trong những nội dung được thể hiện tại Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng mà Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến góp ý.

Dự thảo Nghị quyết đưa ra một số định hướng lớn cho việc phát triển nghề công chứng: Phát triển đội ngũ công chứng viên có chất lượng với số lượng phù hợp với nhu cầu phát triển nghề công chứng và nhu cầu xã hội, bảo đảm chất lượng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của công chứng viên, nâng cao chất lượng đào tạo nghề công chứng; phát triển tổ chức hành nghề công chứng có định hướng, bảo đảm năng lực hoạt động; khả năng phát triển lâu dài, bền vững; tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ các Phòng công chứng bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động có hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ công chứng...

 Dự thảo Nghị quyết cũng đưa ra một loạt các giải pháp để thực hiện, trong đó, giao UBND cấp tỉnh ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng. Việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Công chứng, các văn bản hướng dẫn thi hành và phù hợp với Đề án về tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng tại địa phương. Văn phòng công chứng thay đổi địa điểm trụ sở sang địa bàn cấp huyện khác hoặc ngược lại cần phù hợp nguyên tắc không tập trung nhiều tổ chức hành nghề công chứng trên cùng một địa bàn cấp huyện và bảo đảm các tiêu chí như khi thành lập ban đầu...

B. Hân