Không thu hút FDI bằng mọi giá 

Xem với cỡ chữ
Trong những năm qua, nguồn vốn FDI đã tạo ra động lực và góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng chung của kinh tế tỉnh Đồng Nai.

Sau một thời gian hoạt động có hiệu quả, nhiều doanh nghiệp dần mở rộng đầu tư ra các tỉnh, thành phố khác như: Samsung, Hyosung, Taekwang Vina... Nguyên nhân là do Đồng Nai là nơi có công nghiệp hỗ trợ phát triển, doanh nghiệp dễ tìm nguồn cung nguyên liệu giảm nhập khẩu và chủ động trong sản xuất. Bên cạnh đó, chính sách thu hút đầu tư, tay nghề lao động, quy trình giải quyết khó khăn, vướng mắc của Đồng Nai cũng được các doanh nghiệp đánh giá cao.

Đồng Nai sẵn sàng hạ tầng đón nguồn vốn từ các doanh nghiệp FDI
Nguồn: ITN

Các dự án thu hút FDI ở Đồng Nai có chọn lọc nhằm hướng đến những dự án có chất lượng để phát triển bền vững. Thực tế tại Đồng Nai có những dự án FDI có số vốn không lớn, nhưng có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mang lại thu nhập ổn định cho người lao động. Ngược lại, đối với các dự án có số vốn lớn song nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, công nghệ lạc hậu, sử dụng nhiều lao động hoặc đóng góp cho ngân sách, xã hội ít đều bị tỉnh từ chối.

Sau khi thu hút đầu tư có chọn lọc kỹ càng, các ngành công nghiệp của tỉnh phát triển đúng theo định hướng. Cụ thể là lĩnh vực chế biến, chế tạo chiếm 84% tổng vốn đăng ký, còn lại là lĩnh vực bất động sản, thương mại dịch vụ và nông nghiệp. Các doanh nghiệp FDI đã giải quyết việc làm cho gần 1 triệu lao động của địa phương và các tỉnh, thành phố trong cả nước với mức lương bình quân từ 7 - 9 triệu đồng/tháng.

M.P