Kiểm tra, rà soát toàn bộ cây xanh trên địa bàn Thủ đô 

Xem với cỡ chữ
UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh trên địa bàn; kịp thời xử lý cây có thể nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho người, tài sản trước và trong mùa mưa bão 2020. Đặc biệt, các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện khẩn trương giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đánh chuyển, chặt hạ, thay thế hệ thống cây xanh nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.