Kiên Giang: 457 hợp tác xã tạo việc làm cho gần 9 nghìn lao động 

Xem với cỡ chữ
Từ đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan tư vấn, tuyên truyền, thời gian qua, Liên minh Hợp tác Xã (HTX) tỉnh Kiên Giang đã vận động thành lập mới 11/15 HTX, trong đó có 10 HTX nông nghiệp và 1 HTX giao thông vận tải, với số vốn điều lệ 1 tỷ 816 triệu đồng, thu hút thêm 524 hộ gia đình tham gia vào HTX, với 794 ha canh tác, tạo việc làm cho 87 lao động.
​  Tỉnh Kiên Giang có 457 Hợp tác xã, qua đó tạo việc làm cho gần 9 nghìn lao động  ​
​ Tỉnh Kiên Giang có 457 Hợp tác xã, qua đó tạo việc làm cho gần 9 nghìn lao động ​

Như vậy, đến nay tổng số HTX của toàn tỉnh Kiên Giang lên 457 HTX, tăng 10 HTX so với cùng kỳ năm 2019, với tổng vốn điều lệ 241 tỷ 252 triệu đồng và 59.120 ha canh tác; có 52.955 thành viên; tạo việc làm cho 8.920 lao động. Trong đó có 405 HTX nông nghiệp, với 329 HTX trồng trọt, 76 HTX thủy sản và 52 HTX phi nông nghiệp, với 5 HTX hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, 14 HTX giao thông vận tải, 3 HTX xây dựng, 8 HTX tiểu thủ công nghiệp và 22 quỹ tín dụng nhân dân.

Cùng với đó, Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang đã tích cực chủ động phối hợp với các ngành có liên quan và các huyện, thành phố tư vấn, tuyên truyền thành lập mới 16/50 tổ hợp tác nông nghiệp, đạt 32% kế hoạch; với 224 tổ viên; diện tích 48 ha; vốn góp 145 triệu đồng. Nâng số tổ hợp tác trong tỉnh lên 2.170 tổ; với tổng số 45.078 tổ viên; số vốn góp 18 tỷ 066 triệu đồng và 69.406 ha canh tác; tạo việc làm cho 45.078 lao động theo thời vụ.

Bảo Ngân