Lạng Sơn mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm 

Xem với cỡ chữ
Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có trên 745,2 nghìn người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, tổng số thu đạt hơn 735 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, bằng 98,8% kế hoạch đươc giao.

Theo BHXH tỉnh Lạng Sơn, 6 tháng đầu năm 2019, BHXH Lạng Sơn đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đối tượng, với hơn 6,6 nghìn người tham gia, vượt 9,5% kế hoạch, tăng hơn 335% so với cùng kỳ năm 2018. Giải quyết các chế độ kịp thời, đúng, đủ, bảo đảm thuận lợi cho hơn 3,7 nghìn đối tượng hưởng chế độ BHXH với tổng chi hơn 811,6 tỷ đồng; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho hơn 529 nghìn lượt người với 254 tỷ đồng, số chi BHYT bằng 50,8% tổng quỹ được sử dụng tại tỉnh năm 2019, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2018.


6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Lạng Sơn có trên 745,2 nghìn người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Đạt được kết quả trên là do năm 2019, BHXH tỉnh Lạng Sơn xác định phương châm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT: Tích cực thi đua phấn đấu, nỗ lực ngay từ những ngày, tháng đầu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, khắc phục kịp thời các khó khăn, vướng mắc, lao động tích cực, nhiệt huyết, đoàn kết, sáng tạo, đồng tâm, nhất trí phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

BHXH tỉnh Lạng Sơn xác định mục tiêu chủ động, tích cực, đổi mới công tác tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện đến với các tầng lớp nhân dân; BHXH các huyện, thành phố và các hệ thống đại lý thu đã tích cực, chủ động phối hợp tuyên truyền lồng ghép về chính sách BHXH, BHYT. Thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đột xuất về việc đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị sử dụng lao động nợ kéo dài và có số nợ lớn. Việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đột xuất là phương pháp tích cực đem lại những kết quả tích cực giúp cho việc đôn đốc thu, giảm nợ đạt hiệu quả, giúp cho người lao động tin tưởng vào chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong 6 tháng cuối năm, BHXH tỉnh Lạng Sơn xác định tiếp tục chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; tập trung phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển đối tượng; tiếp tục rà soát, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp cho đối tượng hưởng BHXH; quản lý chặt chẽ đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT thông qua nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Thực hiện tốt công tác cấp sổ, thẻ; công tác giải quyết các chế độ BHXH bảo đảm đúng chế độ, chính sách, đúng thời hạn; chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ BHXH qua hệ thống bưu điện, ATM, tạo thuận lợi cho người lao động. 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhất là thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên ngành đóng tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, kiên quyết xử phạt hành chính đối với những đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT; giám sát chặt chẽ tình hình phát sinh chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống “một cửa điện tử tập trung”; tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử và giao dịch qua dịch vụ bưu chính tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị sử dụng lao động và đối tượng đến giao dịch.

Q. Túy