Mùa rơi 

Xem với cỡ chữ

Trong giấc mơ có cả mùa cây
Cả mùa gió và mùa xa vắng
Mùa yêu đến tìm em trong màu nắng
Tiếng lá rơi xao xác góc đền

Mùa em về đã thấy gió lên
Giữa hoang vu đại ngàn con nước
Suối chảy từ đâu mà dào lên khao khát
Xanh ươm những lộc non

Người chẳng về lỗi hẹn mùa em
Chênh chao bụi chênh chao chiều thương nhớ
Sợ một ngày lá không còn rơi nữa
Đường quen về hun hút biết còn mong

Trần Hoàng Thiên Kim