NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG BẨY MƯƠI XUÂN QUỐC HỘI VIỆT NAM 

Xem với cỡ chữ
Kính tặng đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội (06.01.1946 - 06.01.2016)

Xuân này rực rỡ bẩy mươi xuân
Quốc hội Việt Nam vững bội phần
Nhớ ngày đầu dựng nền dân chủ
Rất gian nguy nhưng được lòng dân

Xuân này lòng rạo rực niềm vui
Đại hội mười hai đã tới rồi
Đảng ta tám sáu xuân rực rỡ
Tàu Việt Nam vững lái ra khơi

Đầu xuân kiểm đếm rất vui mừng
Nhiều luật mới đã từng thông qua
Hiến pháp năm hai ngàn mười ba
Rất dân chủ - đậm đà nhân văn

Xuân về hoa thắm sắc thơm hương
Quốc hội Việt Nam rất kiên cường
Phát triển đất nước nhanh - bền vững
Hội nhập sâu thế giới thương trường

Xuân này rực rỡ bẩy mươi xuân
Đại biểu của dân chẳng ngại ngần
Tiếp tục hiến dâng cho tổ quốc
Sáng mãi lòng tin với nhân dân
Vui xuân ta thân mến chúc nhau
Giữ nghĩa tình dân mãi bền lâu
Sống khỏe thêm nhiều niềm vui mới
Góp phần để nước mạnh dân giầu

Xuân Giáp Thân 2016


Ảnh minh họa: Duy Thông

 

Đỗ Văn Ân
Nguyên Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội khóa 9
Nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La