Nhịp cầu

Nhiều hạn chế trong quản lý, bảo vệ rừng 

Xem với cỡ chữ
Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lai Châu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó nâng tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh lên 49,29%. Nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư, hộ gia đình về công tác bảo vệ và phát triển rừng từng bước được nâng lên; thu nhập từ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân. Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các Hạt, Trạm và Kiểm lâm địa bàn triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần quan trọng phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, quản lý động vật hoang dã; thực hiện tốt công tác nắm địa bàn. Đã tiếp nhận, giải quyết 580 tin báo tố giác về vi phạm hành chính từ nhân dân; phát hiện, xử lý 985 vụ vi phạm, bảo đảm 100% số vụ vi phạm bị xử lý theo quy định pháp luật…

Tuy nhiên, qua giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2018, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lai Châu đã thẳng thắn chỉ ra một số bất cập, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng có lúc, có nơi còn chưa thường xuyên, hiệu quả còn thấp. Việc nắm cơ sở của một số Kiểm lâm địa bàn có lúc chưa kịp thời, chưa phát hiện xử lý các vụ vi phạm. Thực tế, một số vụ vi phạm ở xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ; xã Phìn Hồ và xã Tủa Sin Chải, huyện Sìn Hồ do các cơ quan thông tin đại chúng phát hiện, phản ánh. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm, sử dụng trái phép diện tích đất lâm nghiệp để làm nương, rẫy có thời điểm xảy ra phức tạp. Công tác quản lý rừng tại gốc còn hạn chế, đa số các vụ vi phạm chặt phá, khai thác gỗ, lâm sản được phát hiện khi sự việc đã thực hiện xong, phát hiện trong quá trình vận chuyển, tàng trữ, sử dụng; còn 238 số vụ không xác định được đối tượng vi phạm.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc canh tác và bảo vệ rừng; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, trong quản lý và bảo vệ rừng, trách nhiệm của cán bộ trực các trạm, chốt trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những bất cập, hạn chế Đoàn giám sát đã chỉ ra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn.

PHẠM HÀ

Video New - Đại biểu - cử tri