Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chủ trì Phiên họp Đoàn giám sát về công tác phòng cháy, chữa cháy 

Xem với cỡ chữ
Sáng 15.5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Đoàn giám sát của Quốc hội đã họp Phiên thứ hai, nghe 3 Đoàn công tác báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014 - 2018.

Hiệu lực quản lý nhà nước được tăng cường

Đoàn công tác số 1 đã làm việc với Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng; Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; khảo sát thực tế tại Tập đoàn Vingroup và một số địa phương. Kết quả cho thấy, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nghiêm túc quán triệt, ban hành kế hoạch triển khai thi hành chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Các bộ đã chủ động phối hợp với UBND tỉnh, thành phố tổ chức các cuộc tổng kiểm tra liên ngành đối với dự án, công trình có nguy cơ cháy nổ cao. Tuy nhiên, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm PCCC còn hạn chế, nhiều nơi chưa thực chất, còn mang tính hình thức. Công tác xử lý vi phạm quy định an toàn PCCC thiếu kiên quyết…


Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại phiên họp Đoàn giám sát về công tác phòng cháy, chữa cháy

Qua làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông - Vận tải, TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, Lâm Đồng, Đoàn công tác số 2 cho biết, một số nơi chưa chú trọng kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm về PCCC. Quy định về thành lập đội dân phòng tại Khoản 1, Điều 44, Luật PCCC chưa bảo đảm tính khả thi. Nhiều nội dung giao cho các bộ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhưng chưa được ban hành hoặc chậm ban hành… Quy hoạch trụ nước trong các thành phố, khu dân cư chưa bảo đảm chất lượng, số lượng; một số trụ nước bị hư hỏng, nhưng chưa được sửa chữa, cải tạo.

Theo Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn công tác số 3, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về PCCC đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương như: Hải Phòng, Khánh Hòa, Quảng Ninh thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; thu hút được sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhân dân, góp phần nâng cao ý thức trong thực hiện các quy định pháp luật về PCCC. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC được tăng cường. Tuy nhiên, tại một số địa phương, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, công tác tuyên truyền PCCC chưa gắn với đặc điểm doanh nghiệp, đơn vị. Nguồn ngân sách địa phương chưa đáp ứng yêu cầu về PCCC. Chế độ, chính sách đối với lực lượng cảnh sát PCCC, lực lượng PCCC cơ sở chưa phù hợp với tính chất hoạt động, yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, do đó chưa động viên, khuyến khích được cá nhân tham gia công tác PCCC.

Vướng do tổ chức thực hiện

Đoàn giám sát của QH đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các Đoàn công tác. Báo cáo của 3 Đoàn công tác phản ánh khách quan, toàn diện tình hình PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên báo cáo của các Đoàn công tác chưa phải báo cáo chung của Đoàn giám sát, nên Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ lưu ý, báo cáo của các Đoàn công tác phải gắn với địa phương, đơn vị đến giám sát; khái quát được đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, đánh giá mặt tích cực, hạn chế nổi lên qua giám sát. Trên cơ sở báo cáo của từng Đoàn thì mới tổng hợp số liệu cho Báo cáo chung.

Xét về nội dung, một số thành viên Đoàn giám sát cho biết, điểm chung của 3 báo cáo đều chỉ rõ, chúng ta không có vướng mắc về mặt pháp luật, chủ yếu, vướng do công tác tổ chức thực hiện PCCC. Tới đây, với nguy cơ cháy nổ cao, luôn tiềm ẩn, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ đề nghị, báo cáo của 3 Đoàn cần nêu rõ các điển hình làm tốt công tác PCCC; chỉ rõ bộ, ngành, địa phương nào chưa làm tốt và trách nhiệm ra sao. Trên cơ sở đó, đưa ra các kiến nghị hiệu quả, thiết thực, tạo sự chuyển biến trong thực tế về công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ.

Tin và ảnh: H.Ngọc