Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ lần thứ 5 

Xem với cỡ chữ
Ngày 20.8, Ban Công tác đại biểu của UBTVQH đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với chủ đề “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra các chương trình, dự án đầu tư công, việc quản lý, sử dụng tài sản công”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trần Văn Túy; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh, cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan của QH, Chính phủ, đại diện lãnh đạo VPQH, đại diện Thường trực, các ban và Văn phòng HĐND các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ.

Phát biểu đề dẫn tại Hội nghị, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy nêu rõ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của QH, HĐND, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đất đai, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến đầu tư, quản lý và sử dụng tài sản công là cơ sở pháp lý quan trọng để HĐND các tỉnh, thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong quyết định chủ trương đầu tư; giám s1át việc thực hiện các dự án đầu tư công, cũng như giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại địa phương.


Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trần Văn Túy phát biểu đề dẫn tại Hội nghị

Tuy nhiên, hoạt động giám sát, thẩm tra các chương trình, dự án đầu tư công vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là, một số quy định liên quan đến đầu tư công chưa rõ ràng, chưa quy định cụ thể nên gặp khó khăn trong quá trình giám sát. Việc mời các chuyên gia tư vấn còn hạn chế nên việc triển khai giám sát, thẩm tra các chương trình, dự án đầu tư công còn gặp nhiều lúng túng, nhất là cấp huyện và cấp xã…

Do đó, Trưởng ban Công tác đại biểu đề nghị, trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đi sâu phân tích, trao đổi những kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn, những vấn đề đặt ra hiện nay đối với hoạt động giám sát, thẩm tra các chương trình, dự án đầu tư công, việc quản lý, sử dụng tài sản công; từ đó, đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể với UBTVQH, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương trong việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của QH, HĐND, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đất đai, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kịp thời hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công 2019.


Toàn cảnh Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động giám sát, thẩm tra các chương trình, dự án đầu tư công, việc quản lý, sử dụng tài sản công. Theo đó, thông qua giám sát, thẩm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công đã giúp các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, đánh giá hoạt động của ngành, lĩnh vực phụ trách để xác định những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề ra phương hướng xử lý. Các đại biểu cho rằng, thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm tra các chương trình, dự án đầu tư công, việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các địa phương trên cả nước nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ cho rằng, hội nghị đã tập trung bàn sâu về kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra các chương trình, dự án đầu tư công; kinh nghiệm tổ chức giám sát chuyên đề và tổ chức phiên họp giải trình về đầu tư công của Thường trực HĐND tỉnh… Nhiều tham luận đã nêu thực tiễn và những cách làm tốt để các địa phương khác tham khảo, rút kinh nghiệm.


Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của HĐND trong việc thực hiện chức năng giám sát chương trình, dự án đầu tư công, việc sử dụng, quản lý tài sản công, Phó Chủ tịch QH đề nghị: một là, các địa phương cần nhận thức sâu sắc về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND, Luật Đầu tư công để thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, giám sát của HĐND đối với nội dung liên quan đến đầu tư công, việc sử dụng, quản lý tài sản công. Ba là, nâng cao chất lượng công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết về Đầu tư công. Bốn là, cần tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức, nghiệp vụ về đầu tư công cho đại biểu HĐND các cấp nhằm giúp cho đại biểu có kiến thức phân tích, tổng hợp các nguồn vốn, chương trình đầu tư, nhất là các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Năm là, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tài chính, kế hoạch và đầu tư và các cơ quan liên quan để giám sát ngay từ khâu xây dựng dự toán, phương án phân bổ ngân sách cho đầu tư công, tiếp cận ngay trong quá trình UBND tỉnh họp cho ý kiến bước đầu để tiến hành dự thảo báo cáo thẩm tra…

Tin và ảnh: Trung Thành