Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh 

Xem với cỡ chữ
Sáng 18.8, tại TP Hạ Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Quảng Ninh và kết quả phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, đồng bào dân tộc và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Thúy Chinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội Lê Thị Yến…

Báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đồng thời, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, hiệu quả.


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Quảng Ninh tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền và tính chiến đấu, tính thuyết phục trong công tác tư tưởng; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; bảo đảm quốc phòng, an ninh ổn định. Nhờ đó, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được nâng lên. Cùng với đó, công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến năm 2018, tỉnh đã giảm 473 biên chế công chức và 1.489 biên chế viên chức so với năm 2015, góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, giảm tỷ lệ chi thường xuyên từ 47% năm 2015 xuống còn xấp xỉ 33% vào năm 2018.

Quảng Ninh cũng đã thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND và Văn phòng Đoàn ĐBQH; thực hiện mô hình hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra và Ban Tổ chức - Phòng Nội vụ ở 14/14 đơn vị cấp huyện (giảm 28 đầu mối); hợp nhất Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND tại 3 huyện; thí điểm thực hiện cơ quan tham mưu, giúp việc chung Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội ở 14 địa phương và cấp tỉnh; thí điểm thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Với 22 dân tộc sinh sống trên địa bàn, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ninh luôn đặc biệt quan tâm thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng miền núi, đồng bào dân tộc. 100% các xã, thôn đã được bảo đảm hạ tầng cơ bản. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn đã giảm 2 lần so với cuối năm 2015, riêng tỷ lệ hộ nghèo giảm 3 lần. Thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số và miền núi tăng 2 lần so với năm 2010. Đặc biệt đã có nhiều hộ dân tự nguyện viết đơn xin tự nguyện thoát nghèo, cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của nhân dân. Các kết quả này đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh vùng đồng bào dân tộc, miền  núi.

Về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn đã luôn bám sát các Nghị quyết, chương trình kỳ họp của QH, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH và các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội cũng như các vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Tới nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp tổ chức 235 cuộc tiếp xúc cử tri tại 14/14 địa phương trong tỉnh; thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, nhất là tiếp xúc cử tri chuyên đề về lĩnh vực dân tộc, lao động về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế. Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp 428 ý kiến, kiến nghị của cử tri và kiến nghị của các sở, ban, ngành đề nghị sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật; tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn, qua đó đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan; góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương, Nghị quyết của QH, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng đánh giá cao những kết quả mà Quảng Ninh đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh và phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, đồng bào dân tộc; đồng thời, bày tỏ vui mừng về sự phát triển vượt bậc của Quảng Ninh trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Thường trực QH nêu rõ, Quảng Ninh là địa phương đi đầu trong cả nước về cải cách hành chính, có nhiều mô hình hiệu quả mà các tỉnh, thành phố trong cả nước đến học tập, tham khảo. Bên cạnh đó, Quảng Ninh có nhiều chính sách thu hút được các nguồn lực tư nhân để phát triển kinh tế, với quyết tâm đổi mới, tư duy phát triển bền vững. Đặc biệt là phương pháp quản lý được đổi mới, đầu tư có trọng tâm trọng điểm - đây là vấn đề cốt lõi trong xây dựng phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực QH đề nghị Quảng Ninh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chú trọng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ an ninh trật tự; chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân về môi trường, y tế, giáo dục, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc. Đồng thời, với kinh nghiệm thực tiễn của địa phương, tiếp tục đóng góp tích cực cho QH trong việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và việc xem xét, ban hành Nghị quyết về công tác dân tộc theo đúng tinh thần của Hiến pháp năm 2013.

Tin và ảnh: Q.Khánh