Kỷ niệm 30 năm thành lập Báo Đại biểu nhân dân (5.10.1988 - 5.10.2018)

Quốc hội đổi mới, Báo cũng phải vươn tầm cao mới 

Xem với cỡ chữ
Nhìn lại chặng đường 30 năm hình thành và phát triển, nguyên Chủ nhiệm VPQH TRẦN ĐÌNH ĐÀN vui mừng nhận thấy, Báo Đại biểu Nhân dân luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo QH, UBTVQH qua các nhiệm kỳ. Với sự nỗ lực không ngừng, Báo đã trở thành kênh thông tin, tuyên truyền chuyên sâu về các hoạt động của QH, lãnh đạo QH, UBTVQH, các cơ quan của QH, HĐND, đại biểu dân cử. Và điều mừng nhất là trong chặng đường ấy, Báo đã khẳng định được vai trò, vị trí trong cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, cử tri và trong lòng bạn đọc.

Khẳng định vị trí trong lòng bạn đọc

- Báo Đại biểu Nhân dân đã trải qua chặng đường 30 hình thành và phát triển. Từng là người đứng đầu cơ quan chủ quản của tờ báo, ông nhìn nhận như thế nào về sự trưởng thành của Báo?

- Khi còn công tác ở địa phương, tôi may mắn được bầu làm đại biểu HĐND và ĐBQH. Khi nhận nhiệm vụ tại VPQH, tôi cùng lãnh đạo VPQH quản lý Báo Người Đại biểu Nhân dân, sau này là Báo Đại biểu Nhân dân. Tôi ý thức sâu sắc rằng, có được tờ báo như ngày nay là cả quá trình phấn đấu, bền bỉ, tận tụy, sáng tạo và có bước đi vững chắc của một tập thể anh chị em cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Đại biểu Nhân dân trong lòng QH. Từ tờ tạp chí 2 tháng một số, tiến đến một tháng một số, một tuần một số, sau đó phát triển lên Báo Người Đại biểu Nhân dân, lúc này có cả Báo điện tử.

Một trong những dấu mốc quan trọng, ngày 27.8.2009, Chủ tịch QH Khóa XII Nguyễn Phú Trọng (nay là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam) ký ban hành Nghị quyết 816/2009/UBTVQH12, quyết nghị nâng cấp Báo Người Đại biểu Nhân dân từ báo loại II lên báo loại I và đổi tên thành Báo Đại biểu Nhân dân.


Thư của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (nay là Tổng Bí thư ) gửi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên Báo Người Đại biểu Nhân dân nhân dịp năm mới 2009

Trong chặng đường 30 năm hình thành và phát triển, Báo luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo QH, UBTVQH qua các nhiệm kỳ. Cùng với đó là sự nỗ lực vươn lên không ngừng của lãnh đạo tòa soạn, của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động, Báo Đại biểu nhân dân đã khẳng định được vai trò, vị trí trong cơ quan dân cử, đại biểu dân cử và cử tri. Báo đã trở thành kênh thông tin, tuyên truyền chuyên sâu, chuyên nghiệp, kịp thời, thường xuyên không chỉ các hoạt động của QH, UBTVQH và các cơ quan của QH, ĐBQH, mà còn phản ánh được hoạt động của cơ quan dân cử địa phương.

- Một trong những dấu mốc rất quan trọng trong chặng đường 30 năm qua, đó là việc Báo được nâng cấp từ báo loại II lên loại I và đổi tên. Là một trong những người trực tiếp tham mưu cho UBTVQH ban hành Nghị quyết này, ông có thể chia sẻ đôi điều về dấu mốc đáng nhớ này?

- Ở thời điểm năm 2007 - 2008, công cuộc đổi mới của Đảng ta tiếp tục có những bước phát triển tích cực, trong đó phải khẳng định rằng, sự đóng góp của QH, cơ quan dân cử ngày một hiệu quả hơn. Mong muốn, yêu cầu của cử tri và nhân dân đối với các hoạt động của QH (tại nghị trường, công tác giám sát, tiếp xúc cử tri…) ngày càng cao. Điều này đòi hỏi công tác truyền thông của QH nói chung, trước hết là báo của QH phải vươn lên tầm cao mới.

Từ thực tế này, lãnh đạo VPQH đã dành nhiều công sức để củng cố Báo Người Đại biểu Nhân dân. Trước hết quan tâm đến bộ máy, cán bộ, đặc biệt là đội ngũ phóng viên, cùng lãnh đạo tòa soạn xây dựng bước đi, mục tiêu, nội dung để triển khai các bước chuẩn bị cho việc nâng cấp tờ báo.

Được sự đồng ý về mặt chủ trương của Lãnh đạo QH, lãnh đạo VPQH được giao phối hợp với các cơ quan của QH và các cơ quan quản lý báo chí chuẩn bị Đề án trình UBTVQH.

Quá trình chuẩn bị Đề án nâng cấp Báo Người Đại biểu Nhân dân thành Báo Đại biểu Nhân dân thực sự đã để lại những dấu ấn đẹp trong các hoạt động của VPQH. Đó là sự cải tổ, đổi mới của Báo cả về lượng và chất. Đó là sự tập hợp trí tuệ của nhiều lực lượng cho việc ra đời của tờ báo của QH ở cấp độ cao hơn. 

Với sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng và sự giúp đỡ của một số cơ quan quản lý báo chí, lãnh đạo Ban Công tác đại biểu của UBTVQH và sự phối hợp, giúp đỡ của một số tờ báo lớn ở Trung ương, UBTVQH đã biểu dương sự tiến bộ của tờ báo cũng như sự chuẩn bị Đề án một cách nghiêm túc của lãnh đạo VPQH và lãnh đạo Báo Người Đại biểu Nhân dân. Phần thưởng quý giá nhất, kỷ niệm sâu sắc nhất đối với chúng tôi lúc đó là được UBTVQH thông qua và ban hành Nghị quyết nâng cấp tờ báo từ loại II lên loại I và đổi tên Báo Người Đại biểu Nhân dân thành Báo Đại biểu Nhân dân.

Tôi còn nhớ, tại phòng làm việc của Chủ tịch QH lúc bấy giờ, có sự chứng kiến của anh Uông Chu Lưu (Phó Chủ tịch QH - PV), anh Nguyễn Sỹ Dũng (Phó Chủ nhiệm VPQH - PV), anh Hồ Anh Tài (Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân - PV), anh Nguyễn Huy Đông (Thư ký của Chủ tịch QH - PV), và bản thân tôi được trực tiếp nghe Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng căn dặn, cân nhắc từng ý về những định hướng lớn cho các hoạt động của Báo sau khi được nâng cấp, cân nhắc và phân tích từng ý của măng - sét cho tờ báo. Đặc biệt, chúng tôi được chứng kiến thời khắc lịch sử của tờ báo: Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng ký măng - sét với nội dung vô cùng sâu sắc: Báo Đại biểu Nhân dân - “Tiếng nói của QH, diễn đàn của ĐBQH, HĐND và cử tri”. Lúc đó là hơn 9h ngày 16.10.2009 và 4 ngày sau đó, ngày 20.10.2009, số báo đầu tiên mang tên Báo Đại biểu Nhân dân chính thức ra mắt bạn đọc cả nước. 


Ảnh: Hà An

Mong Báo viết tiếp những thành công…

- Nhìn lại chặng đường đã qua, ông có đề xuất gì để Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò trong công cuộc đổi mới chung của QH, của đất nước?

 Các bạn may mắn được sống và làm việc trong môi trường của QH. Phóng viên, biên tập viên của Báo có cơ hội được tiếp xúc với Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Ủy viên UBTVQH và ĐBQH. Đây là vinh dự rất lớn, là điều kiện rất thuận lợi để phóng viên, biên tập viên có được những thông tin báo chí quý báu, bổ ích về các hoạt động của QH, cơ quan của QH và ĐBQH.

Tôi mong tập thể Báo tiếp tục đoàn kết để tạo sức mạnh. Lãnh đạo tòa soạn, đội ngũ phóng viên, biên tập viên luôn giữ được cái tâm của những người làm báo cách mạng Việt Nam nói chung và báo dân cử nói riêng, thực hiện đúng tinh thần ghi trên măng - sét của tờ báo, thực sự là “Tiếng nói của QH, diễn đàn của ĐBQH, HĐND và cử tri” mà Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Đó cũng là trách nhiệm rất lớn đối với lãnh đạo tòa soạn, phóng viên, biên tập viên, người lao động của tờ báo.

Nguyên Chủ nhiệm VPQH TRẦN ĐÌNH ĐÀN

- Chúng tôi rất mừng vì sau khi nâng cấp, Báo đã có nhiều đóng góp tích cực, tiến bộ trong công tác truyền thông của QH. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm của Báo, tôi đề xuất với Báo một số việc như sau:

Thứ nhất, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong nền báo chí nước nhà.

Thứ hai, phải chuyên sâu hơn, chuyên nghiệp hơn trong công tác tuyên truyền đối với hoạt động nghị trường, công tác giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri và các cơ quan dân cử của địa phương.

Thứ ba, tiếp tục phấn đấu để đóng vai trò tiên phong, định hướng của Báo đối với hoạt động của QH.

Thứ tư, muốn có cánh tay nối dài của Báo tới các địa phương, có lẽ đến lúc này cần có nhiều cơ quan đại diện của Báo ở các tỉnh thành, các trung tâm lớn trong cả nước (việc này không ảnh hưởng đến biên chế, cơ cấu tổ chức bộ máy, chúng ta có lực lượng cộng tác viên hùng hậu ở địa phương là cán bộ kiêm chức, là lực lượng cựu đại biểu ở địa phương, cựu nhà báo tâm huyết ở địa phương…).

Thứ năm, cải tiến để có những chuyên mục của Báo phản ánh kịp thời các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và những vấn đề nóng mà cử tri, nhân dân đang mong chờ, quan tâm.

- Nếu dành một lời chúc cho “tuổi 30” của Báo Đại biểu Nhân dân, ông sẽ chúc điều gì?

- Vui mừng với sự trưởng thành và những thành quả trong chặng đường 30 năm qua, chúc Báo tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để viết tiếp những thành công trong chặng đường tiếp theo. Đồng thời, luôn luôn giữ được vị trí, vai trò của mình trong lòng cơ quan dân cử, đại biểu dân cử và cử tri, cũng như vị trí trong hệ thống các cơ quan báo chí nói chung.

- Xin chân thành cảm ơn ông!

Hà An thực hiện