Nhịp cầu

Tăng cường giám sát chất lượng gạch không nung 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28.4.2010 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020; Thông tư số 13/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có 14 cơ sở sản xuất gạch không nung với công suất thiết kế hơn 150 triệu viên/năm, sản phẩm đã được đưa vào sử dụng trong các công trình cơ bản theo tỷ lệ quy định. Tuy nhiên, theo phản ánh của cử tri: Tại một số công trình sử dụng gạch không nung nói riêng và các loại gạch nói chung đã xảy ra một số hiện tượng như nứt tường, tách tường, thấm tường... ảnh hưởng đến chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình. Do đó, đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng kiểm tra và có giải pháp kỹ thuật để khắc phục hiện tượng này.

Trước các thông tin về vấn đề này, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình đã tổ chức kiểm tra thực tế tại một số công trình sử dụng gạch không nung trên địa bàn và đã có kết luận: Tại các công trình có xuất hiện các vết nứt (tại mạch vữa xây, tại phần tiếp giáp giữa trụ và tường), nhưng chưa có cơ sở khẳng định nứt do sử dụng gạch không nung…

Theo lý giải của đại diện Sở Xây dựng: Các vết nứt như cử tri phản ánh, có thể do việc chưa tuân thủ quy trình, quy phạm về công tác xây, hồ sơ thiết kế còn thiếu các chỉ dẫn kỹ thuật cụ thể, chi tiết đối với khối xây; một số nhà sản xuất chưa duy trì thường xuyên việc kiểm soát chất lượng gạch, cung cấp gạch ra thị trường khi chưa đủ tuổi, đủ cường độ. Bên cạnh đó, quá trình thi công chưa bảo đảm yêu cầu việc sử dụng mác vữa xây chưa đúng; quá trình xây còn thiếu trát keo ximăng (giữa kết cấu bê tông và khối xây), một số vị trí trát nhưng chưa bảo đảm lấp đầy bề mặt để tạo liên kết giữa cột và tường, chiều cao mỗi đợt xây quá >1,5m, kết hợp công tác dưỡng hộ không bảo đảm đã gây ra hiện tượng nứt tường, tách tường... Mặc khác, do các tổ chức, cá nhân thực hiện quản lý chất lượng, giám sát thi công xây dựng công trình chưa nắm vững các tiêu chuẩn về thi công, nghiệm thu khối xây gạch không nung.

Thực tế, để hướng dẫn cho các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu thiết kế, giám sát và thi công về quy trình sử dụng gạch xây không nung, Sở Xây dựng đã ban hành Hướng dẫn số 5316/HD-SXD ngày 28.12.2018 về một số vấn đề sử dụng gạch không nung trong các công trình xây dựng gửi các sở, ngành, địa phương nghiên cứu thực hiện. Tuy nhiên, một số chủ đầu tư (đặc biệt là UBND cấp xã), các nhà thầu thi công, giám sát chưa nghiên cứu triển khai thực hiện.

Giám đốc Sở Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết: Thời gian tới, Sở sẽ đề nghị các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu thiết kế, giám sát và thi công nghiên cứu, tuân thủ quy trình sử dụng gạch xây không nung tại Hướng dẫn số 5316/HD-SXD ngày 28.12.2018 của Sở Xây dựng. Đồng thời, Sở sẽ phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra công tác thi công công trình, các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng nói chung và gạch không nung nói riêng để giám sát chất lượng các sản phẩm lưu thông trên thị trường… “UBND các huyện, thị, thành phố cần chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị. Phòng Kinh tế - Hạ tầng thường xuyên kiểm tra quá trình thi công các công trình trên địa bàn để bảo đảm tuân thủ quy trình kỹ thuật, chất lượng công trình. Tiến hành xử phạt các đơn vị vi phạm về chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, tăng cường kỷ cương trong hoạt động xây dựng”, ông Tuấn đề nghị.

LỆ THANH