Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Xem với cỡ chữ
Ngày 12.8, Bộ Tư pháp đã họp về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26.4.2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì buổi làm việc.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì buổi làm việc

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp cho biết, Vụ đã nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện và trình Bộ trưởng ban hành các văn bản triển khai Đề án, bao gồm Quyết định số 1706/QĐ-BTP ngày 5.8. 2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020 và 2021; Quyết định số 1707/QĐ-BTP ngày 5.8.2020 phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL” tại Bộ Tư pháp năm 2020 và 2021. Từ nay đến cuối năm, Vụ sẽ thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án, xây dựng Quy chế hoạt động; khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; quản trị, khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng Trang Thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp…

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT trong thời đại mới, qua đó yêu cầu Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật có kế hoạch phối hợp cụ thể từng nhóm công việc trong Quyết định số 1706 và Quyết định số 1707, phân công chi tiết và có báo cáo kết quả công việc hàng tháng, trong đó nêu rõ hạn chế, vướng mắc khi triển khai thực hiện công việc; đồng thời triển khai các công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Đề án để tháng 11.2020 có báo cáo tổng kết. Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Cục Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật có văn bản gửi Bộ Tài chính để bố trí kinh phí thực hiện Đề án.

Tin và ảnh: Nguyễn Minh