Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Tập trung khắc phục tồn tại trong các dự án phát triển hạ tầng, kỹ thuật tạo quỹ đất 

Xem với cỡ chữ
Sáng 14.11, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Bắc Giang do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Lạng Giang về việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng, kỹ thuật tạo quỹ đất trên địa bàn giai đoạn 2015-2019. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh Bắc Giang và HĐND, UBND huyện Lạng Giang.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Đặng Đình Hoan cho biết: Huyện triển khai công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất có nhiều thuận lợi. Trong đó, có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Mặt khác, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường, đất đai ngày càng hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, rút ngắn được thời gian. Nhìn chung, các dự án được duyệt phù hợp với lộ trình, phân kỳ đầu tư và chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở, kế hoạch đầu tư công của huyện. Giai đoạn 2015 -2019, toàn huyện triển khai đầu tư 38 dự án về hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở (36 dự án đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước, 2 dự án bằng vốn ngoài ngân sách). Theo báo cáo, trong tổng số 5.063 lô đất ở được tạo ra từ 38 dự án, đến nay, đã có 2.228 lô hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, 292 lô đang triển khai, 2.543 chưa triển khai, đã cung cấp ra thị trường 1.932 lô. Tổng số thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá tính đến 30.9.2019 đạt 1.050 tỷ đồng.


Toàn cảnh buổi làm việc

Theo Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang, việc triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo đất ở về cơ bản đã chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về mục tiêu, quy mô, quy hoạch, giấy phép xây dựng; các yếu tố tác động cảnh quan, môi trường; bảo đảm PCCC… Tuy nhiên, trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư vẫn còn một số dự án thiết kế thiếu chi tiết, dự toán sai khối lượng, đơn giá. Ở giai đoạn đầu tư xây dựng, công tác quản lý chất lượng còn thiếu sót như: Nhật ký ghi chép sơ sài, nghiệm thu sai khối lượng… Quá trình đưa công trình vào khai thác sử dụng, thẩm tra quyết toán các chủ đầu tư không trình phần chi phí bồi thường GPMB nên phần chi phí này chưa được nghiệm thu. Trên địa bàn huyện nay còn một số dự án chậm tiến độ do vướng mắc trong việc bồi thường GPMB…

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được; xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục đối với những hạn chế, tồn tại trong công tác chấp hành pháp luật về đầu tư các dự án phát triển hạ tầng tạo quỹ đất trên địa bàn. Trong đó, trong quá trình giám sát, đoàn nhận thấy: Việc xác định nhu cầu đất ở của người dân, công tác xử lý nước thải vẫn ở một số dự án vẫn chưa được quan tâm; năng lực của một số đơn vị tư vấn còn hạn chế; trình tự thủ tục trong triển khai dự án chưa bảo đảm; một số dự án chưa thẩm định nguồn vốn, hồ sơ còn thiếu chữ ký của cán bộ thẩm định; một số dự án chưa chặt chẽ trong lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn; tiến độ GPMB, công tác nghiệm thu, phê duyệt quyết toán còn tương đối chậm…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành, những kết quả đã đạt được của huyện Lạng Giang trong triển khai các dự án phát triển hạ tầng, kỹ thuật tạo quỹ đất. Nhiều tồn tại trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực này đã được huyện chủ động khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét. Thời gian qua, công tác nghiên cứu, cập nhật, triển khai phổ biến các quy định của pháp luật cho đội ngũ cán bộ cũng được UBND huyện và các phòng, ban quan tâm.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng thẳng thắn đánh giá, công tác quy hoạch trên địa bàn còn nhiều tồn tại; các khu dân cư vẫn nhỏ lẻ, tu duy phát triển đô thị vẫn đang tập trung phát triển nguồn thu trước mắt là chủ yếu mà chưa có tầm nhìn dài hạn. “Đây cũng là bẫy phát triển chung của không chỉ Lạng Giang mà nhiều địa phương khác trong toàn tỉnh đang phải tập trung thay đổi, khắc phục, quan tâm giải quyết”, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, qua giám sát, Đoàn nhận thấy công tác phát triển quy hoạch đồng bộ các khu dân cư đang chưa được quan tâm đúng mức; các khu dân cư hiện nay hầu như chưa có khu xử lý nước thải tập trung, xả thải bừa bãi. “Đây là vấn đề quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển bền vững của địa phương và đời sống của người dân. Vì vậy, không chỉ Lạng Giang mà các địa phương khác trong tỉnh cần đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, điều hành sát sao đối với việc bảo đảm các tiêu chí về môi trường trong thực hiện các dự án đầu tư phát triển”, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Bùi Văn Hạnh nói.  

Đánh giá cao, sự cầu thị, nghiêm túc, trong nhận diện các tồn tại, vi phạm của lãnh đạo huyện Lạng Giang, song Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh nhấn mạnh: các vấn đề liên quan đến thủ tục, hồ sơ luôn là những nội dung cần thực hiện hết sức chắc chắn, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành. Với tinh thần đó, đề nghị, các đơn vị liên quan cần nghiêm túc rà soát; tập trung khắc phục các vi phạm, tồn tại, hạn chế.

Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phải nghiêm túc thực hiện quản lý theo quy hoạch, hình thành các điểm dân cư trên cơ sở đồng bộ với các quy hoạch phát triển chung mang tầm nhìn dài hạn; quan tâm đến công tác dự báo nhu cầu đất ở của người dân, không được lấy mục tiêu tạo nguồn thu cho ngân sách làm quan điểm phát triển quỹ đất. UBND huyện và các đơn vị liên quan phải bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định trong việc xây dựng, triển khai các dự án nằm trong danh mục phát triển hạ tầng, kỹ thuật tạo quỹ đất. Đặc biệt, không để tình trạng chậm tiến độ do GPMB ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án. Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng công tác giám sát, thanh – kiểm tra; chấn chỉnh, làm tốt hơn công tác lưu trữ hồ sơ; xử lý nghiêm các tồn tại; cập nhật liên tục các quy định mới của pháp luật để điều chỉnh dự án cho phù hợp…

Tin và ảnh: MẠNH TUÂN