Tháng 3 sẽ thí điểm phần mềm dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” 

Xem với cỡ chữ
Tại cuộc họp báo cáo về tiến độ triển khai dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG)” diễn ra sáng 13.2, do Ban Quản lý dự án VILG Trung ương, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Cần triển khai thí điểm phần mềm vào tháng 3.2020 nhằm bảo đảm đúng cam kết theo tiến độ với Ngân hàng Thế giới.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết: Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi cơ sở dữ liệu đất đai là 1 trong 5 cơ sở dữ liệu được Chính phủ ưu tiên xây dựng. Việt Nam đang thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, do đó xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai trên cả nước có ý nghĩa quan trọng thực hiện mục tiêu này. Vì vậy, cuộc họp này sẽ xem xét, đánh giá và quyết định các tiêu chí để xây dựng phần mềm nhằm lưu trữ và vận hành dữ liệu đất đai, phân công, phối hợp… trong đó gồm cả giải pháp cung cấp dịch vụ công trực tuyến về đất đai tại Trung ương và địa phương; đồng thời thống nhất những vấn đề như thủ tục pháp lý, cơ chế chính sách…

Đại diện 2 Tập đoàn Viettel và VNPT cho rằng, để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai chung cho 63 tỉnh, thành phố thời gian tới, cần giải bài toán xây dựng nền tảng dữ liệu (tính mở phần mềm) nhằm đáp ứng yêu cầu địa chính, bảo đảm đúng tiêu chuẩn dữ liệu cơ sở, dữ liệu không gian, quản lý hồ sơ, hệ thống tọa độ; bảo đảm an toàn thông tin, phục vụ quy trình nghiệp vụ… Hơn nữa, Ban Quản lý cần lựa chọn mô hình tập trung 2 cấp trung ương và địa phương để tăng tính chủ động cho việc vận hành và khai thác sử dụng, trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ quản lý chung dữ liệu cả nước.

Theo TTXVN