5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW tại Thái Nguyên

Thay đổi diện mạo nông thôn mới từ vốn tín dụng chính sách 

Xem với cỡ chữ
140.528 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn 4.308 tỷ đồng. Hoạt động tín dụng chính sách góp phần đầu tư phát triển kinh tế, nhiều nông dân tăng thêm thu nhập, vươn lên thoát nghèo, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới. Đó là kết quả Thái Nguyên đạt được sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách (Chỉ thị số 40).

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ phát biểu

Kết nối sức mạnh tổng thể

Chia sẻ tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của tỉnh Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Thúy cho biết: Từ khi có Chỉ thị số 40, Hội LHPN đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội chủ động theo dõi, bám sát tình hình thực hiện ủy thác của tổ chức Hội và ủy nhiệm của Tổ tiết kiệm và vay vốn. Tính đến tháng 6.2019 dư nợ ủy thác qua Hội LHPN tỉnh đạt 1.027 tỷ đồng với 27.916 hộ vay, tại 911 Tổ tiết kiệm và vay vốn (tăng trên 367 tỷ đồng so với năm 2014); nợ quá hạn chiếm 0,02% tổng dư nợ nhận ủy thác của hội.

Để hỗ trợ hội viên phụ nữ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả vốn vay của các thành viên, trong thời gian qua, các cấp Hội đã phối hợp với ngành Nông nghiệp tổ chức trên 4.600 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho trên 294.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình như: “Chuỗi sản xuất, tiêu thụ đỗ tương an toàn theo hướng hữu cơ, thành lập và duy trì 140 nhóm sở thích, Tổ hợp tác/Hợp tác xã. Phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả như: “Trồng rau sạch”, “Nuôi lợn thịt an toàn”, “Gà an toàn”, “Tổ hợp tác sản xuất và chế biến chè an toàn”... 

Có vốn, có đường hướng phát triển kinh tế, nhiều hộ đã có cơ hội để đầu tư phát triển kinh tế, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo từ năm 2014 đến năm 2019 là 3.681 hộ, tỷ lệ thoát nghèo so với số hộ nghèo toàn tỉnh trung bình là 1,7%.


Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú phát biểu tại Hội nghị

Với huyện miền núi Đồng Hỷ, nơi có 15 đơn vị hành chính cấp xã; trong đó có 6 xã đặc biệt khó khăn và 4 xã thuộc vùng ATK, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ Nguyễn Văn Thủy chia sẻ việc phát huy vai trò của Ban đại diện HĐQT và tập trung nguồn lực thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội là điểm tựa để tạo ra sự chuyển biến chất và lượng tín dụng trên địa bàn khi triển khai Chỉ thị 40. Theo đó, UBND huyện, Ban đại diện HĐQT huyện thường xuyên kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban đại diện huyện; định kỳ họp giao ban hằng quý để triển khai các văn bản chính sách liên quan đến tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Công tác điều tra, rà soát bổ sung đối tượng được thụ hưởng được thực hiện tốt, bảo đảm chính xác, kịp thời giúp người dân được sớm tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi. 

Từ năm 2015 đến năm 2019 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã cho 17.213 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với tổng số tiền 490,2 tỷ đồng. Hoạt động tín dụng chính sách đã trở thành một nguồn lực góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới của huyện, với 7/15 xã về đích nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,69% (2016) xuống còn 12,39% (2018). Thông qua nguồn vốn này, người dân từng bước làm quen với tín dụng ngân hàng, có ý thức vươn lên thoát nghèo, đã xuất hiện nhiều mô hình giúp nhau làm kinh tế, vượt khó vươn lên làm giàu. 

Tiếp sức hút vốn, lan tỏa giá trị

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ khẳng định: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40 được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, coi đó là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. 

Chỉ nói riêng về việc huy động nguồn lực tại địa phương cho vay đối tượng hộ nghèo và các đối tượng chính sách, ngay sau Chỉ thị số 40 ra đời, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. Nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác địa phương chuyển sang NHCSXH để cho vay đạt hơn 80 tỷ đồng, tăng 53 tỷ đồng so với 31.12.2014.

Đặc biệt với một tỉnh đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 27% dân số; có 124/180 xã, thị trấn miền núi, vùng cao, tỉnh đã triển khai Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020” tại 4 huyện (Đồng Hỷ, Phú Lương, Định Hóa, Võ Nhai). Thông qua Đề án này, tỉnh đã hỗ trợ kinh phí giống, phân bón trồng cây ngô lai, chăn nuôi trâu bò, trồng cây ăn quả và hỗ trợ lãi suất cho vay đối với các hộ nghèo và hộ cận nghèo vay vốn NHCSXH với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng.

Hiệu ứng của việc nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc vận động xây dựng quỹ tín dụng chính sách xã hội cũng như triển khai sâu rộng thực hiện Chỉ thị số 40 cũng đã cộng hưởng những giá trị mới trong công tác tín dụng chính sách. Trong 5 năm qua, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 4.308 tỷ đồng, với 140.528 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.Tổng dư nợ tính đến 30.6.2019 đạt gần 3.390 tỷ đồng, tăng 1.273 tỷ đồng so với 31.12.2014 với 118.678 khách hàng, dư nợ bình quân đạt 28,56 triệu đồng/khách hàng.


14 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị vinh dự nhận Bằng khen của Thường vụ Tỉnh ủy

3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị vinh dự được nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho rằng, để thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư trong giai đoạn mới nhằm phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội, Thái Nguyên cần tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội đối với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định chính trị địa phương. Thực hiện “Tuyên truyền tốt, vận động tốt, thực hiện tốt và quản lý tốt” chính sách tín dụng xã hội trên địa bàn; mở rộng các hình thức, các kênh để huy động thêm các nguồn vốn xã hội hóa bổ sung cho tín dụng chính sách xã hội. 

Việt Hải