Thông qua Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia 

Xem với cỡ chữ
Sáng 19.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia với tỷ lệ 94,41% tổng số ĐBQH tán thành.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia

nh: Quang Khánh

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, ngày 16.6.2020 Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi xin ý kiến Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia và đã nhận được 478 ý kiến gửi lại, trong đó có 469 ý kiến nhất trí với dự thảo Nghị quyết, có 9 ý kiến đại biểu góp ý về mặt kỹ thuật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Nghị quyết và gửi Báo tổng hợp dự thảo Nghị quyết đến các đại biểu Quốc hội. 

Hoàng Ngọc