Tiền lương làm việc trong 2 ngày nghỉ Quốc khánh có tăng? 

Xem với cỡ chữ
Từ năm 2021, người lao động sẽ được tăng thời giờ làm thêm theo tháng, được nghỉ Quốc khánh 2 ngày…Vậy tiền lương ngày nghỉ sẽ tính như thế nào?