Tọa đàm Định hướng xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi) 

Xem với cỡ chữ
Sáng 17.8, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ tổ chức tọa đàm Định hướng xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi). Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Tuyết chủ trì tọa đàm.

Theo Ban soạn thảo, việc xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi) nhằm thể chế hóa và hoàn thiện cơ sở pháp lý, xác định rõ quyền và nghĩa vụ của thanh niên, các chính sách của Nhà nước; bảo đảm trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường, xã hội và các tổ chức của thanh niên trong thực hiện chính sách, pháp luật, để thanh niên được tu dưỡng, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Văn Tuyết phát biểu tại tọa đàm

Sau khi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để đóng góp xây dựng, dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) gồm 6 Chương và 62 Điều, tăng 26 Điều so với luật hiện hành. Dự thảo Luật xây dựng trên cơ sở các chính sách đã được Chính phủ thông qua: quy định về đối thoại với thanh niên, Tháng Thanh niên và bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách phát triển thanh niên; quy định về trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trách nhiệm của Nhà nước đối với thanh niên và một số nhóm thanh niên cụ thể; quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên; quy định trách nhiệm của tổ chức thanh niên; quy định trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên...

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Nguyễn Văn Tuyết, sau 13 năm triển khai và thi hành Luật Thanh niên cho thấy việc ban hành Luật đã tạo cơ sở pháp lý cho việc chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò thanh niên; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thanh niên... Tuy nhiên, qua 13 năm đã bộc lộ những bất cập. Do đó, Chính phủ đã đề nghị và Quốc hội thống nhất đưa vào chương trình xây dựng luật.


Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn tiếp thu ý kiến đại biểu để hoàn thiện dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

Tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng, thời điểm hiện tại trong nước và thế giới có nhiều thay đổi, thanh niên cũng có nhiều thay đổi, nên dự thảo Luật phải mang tầm tư tưởng mới. Luật cần có hệ thống chính sách bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên cống hiến và trưởng thành, xứng đáng là lớp người thừa kế trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Luật Thanh niên (sửa đổi) là luật đối tượng, không phải luật lĩnh vực, do đó luật hỗn hợp vừa khung vừa chi tiết, quy định các biện pháp bảo đảm thi hành. Nhiều ý kiến cũng thảo luận quy định về độ tuổi thanh niên; quyền và nghĩa vụ của thanh niên, chính sách nhà nước với thanh niên, trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên...

Các ý kiến tham góp tại tọa đàm sẽ được ban soạn thảo tiếp thu, nghiên cứu và chỉnh sửa dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi), trước khi trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu trong kỳ họp tới.

Tin và ảnh: Ng. Phương