Trăng hạ huyền 

Xem với cỡ chữ

lặng lẽ
gió tan
khi mùa xuân còn cách thềm một cánh cửa
không còn bước chân nhón khẽ
về phía thược dược hồng đang nở

chiều nay bão đổ bộ vào Biển Đông
trời xám như gương mặt cảm cúm
bông trong vườn không màu nắng
môi người không tô son
mẹ chín mươi tuổi nhìn đâu cũng lạnh

lặng lẽ gió đi
không ở lại đùa trên khóm lá
thôi xào xạc ngõ sâu
thôi thổi xanh trăng cuối tháng
hạ huyền một màu đen thẳm

ngày mai
đêm ba mươi
nước mắt mẹ rớt vào khoảng trống
một ngàn loài hoa trắng lần lượt tàn
gió lặng lẽ đi qua giờ khắc giao thoa
lặng lẽ lạnh

P.N.Thường Đoan