Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng giám sát tại Kiên Giang 

Xem với cỡ chữ
Ngày 18 - 19.7, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UB Phan Thanh Bình làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Kiên Giang về việc thực hiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin -truyền thông, tín ngưỡng- tôn giáo, thể thao, du lịch, thanh niên và trẻ em.

Báo cáo với Đoàn, đại diện UBND tỉnh Kiên Giang biết, dân số trung bình hiện nay của địa phương khoảng 1,8 triệu người; trẻ em dưới 16 tuổi là 461.729 trẻ, chiếm gần 26% dân số. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh những năm qua tiếp tục phát triển. Các chính sách xã hội được quan tâm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện hơn, tác động tích cực đến công tác trẻ em. Thanh niên (từ đủ 16 đến 30 tuổi) là 302.691 người, có mặt trên địa bàn khoảng hơn 272 nghìn người; đa số tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, có lối sống lành mạnh, ý thức vươn lên làm giàu chính đáng, mong muốn đóng góp sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên, cũng còn một bộ phận thanh niên dễ bị kích động, vướng vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; tác phong công nghiệp, ý thức hợp tác cộng đồng còn hạn chế, nên thất nghiệp, thiếu việc làm còn khá cao.

Nhìn chung, trình độ dân trí của tỉnh còn thấp so với mặt bằng dân trí của cả nước. Mặc dù thời gian qua hệ thống trường, lớp học, trang thiết bị được đầu tư; phương pháp dạy học, kiểm tra, kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục được đổi mới; triển khai nhân rộng mô hình trường học mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhưng chưa bảo đảm đầy đủ.

Toàn tỉnh có 10 tôn giáo, đang hoạt động, sinh hoạt trong 21 tổ chức giáo hội được Nhà nước công nhận, gồm Phật giáo, Công giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, Baha’I, Tịnh Độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, Minh Sư đạo, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Tin lành, Cao Đài (có 6 chi phái và 1 pháp môn) và 1 tổ chức Phật giáo Hiếu Nghỉa Tà Lơn được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo. Có 1 tổ chức tôn giáo (giáo hội cấp toàn đạo), 450 tổ chức tôn giáo trực thuộc, 399 cơ sở thờ tự. Về tín ngưỡng, qua khảo sát toàn tỉnh có 458 cơ sở tín ngưỡng, phần lớn các cơ sở tín ngưỡng có thời gian hình thành từ lâu, có cơ sở được hình thành hàng trăm năm nay như: Lăng Mạc Cửu, Đình Nam Thái, Dinh Cậu, Lăng Ông Nam Hải,…


Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện UBND tỉnh Kiên Giang kiến nghị, trong lĩnh vực giáo dục, cần xem xét cơ chế đặc thù của ngành giáo dục và đào tạo theo nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện tinh giản biên chế là cần thiết; song cắt giảm theo định mức 10% cho mỗi giai đoạn là không phù hợp vì có học sinh, có nhu cầu học tập của con em nhân dân là phải có giáo viên giảng dạy. Chỉ đạo các bộ, ngành chuyên môn xem xét, phân bổ số lượng biên chế đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy mô dân số và đặc điểm vùng miền sao cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương...

Với lĩnh vực văn hóa, thể thao, kiến nghị Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch có chế độ, chính sách bồi dưỡng đối với cán bộ công chức, viên chức của các Ban Quản lý di tích và tổ chức, cá nhân Ban Bảo vệ di tích; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về công tác tu bổ và phát huy giá trị di tích cho các địa phương. Xem xét, hỗ trợ thêm nguồn kinh phí cho địa phương, để thực hiện tốt mục tiêu bảo tồn, chống xuống cấp di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao ở vùng có đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ nghiên cứu các văn bản xử lý hành chính ở các lĩnh vực, để hướng dẫn các địa phương thực hiện việc xử lý khi xảy ra vi phạm của các tổ chức, cá nhân những người có tín ngưỡng và tổ chức cá nhân tôn giáo.

Về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, kiến nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21.10.2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, để trẻ em nhiễm HIV được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, vì theo quy định hiện hành, chỉ có trẻ em nhiễm HIV thuộc hộ nghèo được hưởng chế độ.Đề nghị bổ sung định mức chi hỗ trợ một lần trực tiếp đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực tại Thông tư 98/2017/TT-BTC ngày 29.9.2017 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020.

Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình ghi nhận nỗ lực của UBND tỉnh Kiên Giang cũng như các sở, ngành trong việc thực hiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin tuyền thông, tín ngưỡng tôn giáo, thể thao, du lịch, thanh thiếu niên và trẻ em. Đồng thời ghi nhận những đề xuất kiến nghị của tỉnh về các lĩnh vực nói trên để báo cáo với lại với QH.

Tin và ảnh: Vũ Châu