Vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng 

Xem với cỡ chữ
Theo nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam NGUYỄN TÚC, Quy định số 205 - QĐ/TW ra đời là rất thiết yếu và kịp thời, vì mục tiêu xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Nội dung Quy định đã nhìn thẳng vào sự thật, thể hiện nhất quán từ lời nói đến hành động đều rất cương quyết, làm thường xuyên, liên tục để loại bỏ những “con sâu làm rầu nồi canh”, triệt tiêu những cán bộ coi mình là trung tâm, coi lợi ích của mình là trên hết.

- Thưa ông, chạy chức, chạy quyền đang ở mức đáng báo động và được biểu hiện bằng nhiều thủ đoạn tinh vi khác nhau. Điều này lần đầu tiên Bộ Chính trị có Quy định riêng về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Ông nhìn nhận thế nào về Quy định này?

- Quy định số 205 - QĐ/TW ra đời xuất phát từ tình hình thực tế của nước ta trong những năm đổi mới. Công tác cán bộ chịu tác động lớn của nền kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, kéo theo đó là sự hình thành của các nhóm lợi ích và sự tha hóa của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đau xót mà nhìn nhận thì không ít cán bộ, đảng viên của ta đã không giữ được phẩm chất của người cộng sản chân chính, không thực hiện được lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Cán bộ, đảng viên chưa thực sự là người đày tớ trung thành của nhân dân, cống hiến sức mình cho Tổ quốc và nhân dân. Tính từ Đại hội VI của Đảng ta đến nay, số lượng cán bộ vi phạm pháp luật, Điều lệ Đảng, trong đó có không ít cán bộ cấp cao, ngày càng tăng. 

Có thể thấy, câu nói mọi việc thành hay bại phụ thuộc vào cán bộ vẫn luôn là chân lý. Cho nên, tôi cho rằng Quy định số 205 - QĐ/TW ra đời chính là giải pháp trọng tâm, xoáy đúng vào cái “u nhọt” đang nhức nhối trong Đảng ta hiện nay. Quy định này hết sức cần thiết, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Căn cứ vào các điều, khoản của Quy định, cấp ủy, tổ chức đảng có căn cứ để xem xét cán bộ dự kiến giới thiệu vào cấp ủy có xứng đáng hay không. Với những nội dung cụ thể, biểu hiện chạy chức, chạy quyền trong Quy định này, cử tri, nhân dân có thêm công cụ để giám sát xem cán bộ nào đủ và không đủ tiêu chuẩn. 

- Với Quy định này, nhiều ý kiến hồ hởi cho rằng, đây chính là khẳng định quyết tâm chính trị cao độ của Đảng ta về việc sẽ không để cho những cán bộ cơ hội, tham vọng quyền lực tìm mọi cách “chạy” vào các vị trí và cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta trong nhiệm kỳ tới…, thưa ông?

- Một Đảng trong sạch, vững mạnh thì không thể để cho “những con sâu” tai hại cứ leo cao, đục khoét, làm giảm sút niềm tin của nhân dân. Thực tế, 6 hành vi chạy chức, chạy quyền và 8 hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền được nêu trong Quy định đều từng diễn ra ở các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo và được đưa ra xét xử trong thời gian qua. Hầu như vụ án, vụ việc nào cũng có nhận định chung là “không thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ trong Đảng”. Chúng ta đã nhìn thẳng vào sự thật, cho thấy từ lời nói cho đến hành động đều rất cương quyết, làm thường xuyên để loại bỏ những “con sâu làm rầu nồi canh”, triệt tiêu những cán bộ coi mình là trung tâm, coi lợi ích của mình là trên hết.

Tuy nhiên, các hành vi chạy chức, chạy quyền chắc chắn sẽ còn biến tướng mà chúng ta không thể tổng kết, nắm bắt hết được. Điểm hay của Quy định số 205-QĐ/TW là đã nêu rõ, “các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức quán triệt và cụ thể hóa theo thẩm quyền để thực hiện nghiêm Quy định này. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và hàng năm báo cáo cấp trên trực tiếp kết quả thực hiện”. Đây là điều kiện để Quy định này thực sự phát huy hiệu quả trên thực tế.

- Trong Quy định cũng nhấn mạnh đến vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan dân cử trong giám sát công tác cán bộ và việc triển khai thực hiện trong thực tế; đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm được phát hiện qua giám sát và phản ánh của nhân dân. Ông nhìn nhận như thế nào về những quy định cụ thể này?

- Muốn phát huy được vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, theo tôi, cần giải quyết câu chuyện tập trung dân chủ trong các cấp ủy. Chúng ta phải “thông” ngay từ nhận thức, tránh trường hợp ý kiến của Bí thư, Phó Bí thư thường trực, Phó Bí thư tác động đến quyết định của cấp ủy, như đã xảy ra ở một số địa phương thời gian qua. Bên cạnh đó, cần huy động thêm sức dân vì dân chính là “tai mắt” của Đảng và Nhà nước để giám sát cán bộ, đảng viên tại khu dân cư cũng như tại cơ quan nhà nước.

- Xin cảm ơn ông!

Anh Thảo thực hiện

Video New - Luật trong cuộc sống