Vĩnh Long: Sẽ giám sát hoạt động khai thác khoáng sản 

Xem với cỡ chữ
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã họp phiên toàn thể thống nhất kế hoạch, đề cương khảo sát, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh về khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Nội dung giám sát tập trung vào: Công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản; thực trạng và kết quả thực hiện giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2030: Thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản; việc quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản; việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường của các đơn vị được cấp phép khai thác; công tác quản lý, xử lý vi phạm về khai thác cát sông; thực trạng công tác bảo vệ môi trường, cam kết phục hồi bảo vệ môi trường đối với khu vực, vùng khai thác có tác động ảnh hưởng đến cảnh quan, công trình dự án, sạt lở bờ sông... do các hoạt động khai thác...

Đoàn sẽ xem xét báo cáo của UBND các huyện, thị, thành, Công an tỉnh và Cục Thuế tỉnh đối với các quy định về trách nhiệm, quản lý nhà nước, xử lý vi phạm các hoạt động khai thác nguồn tài nguyên cát sông và nguồn tài nguyên sét trên địa bàn theo Luật Khoáng sản năm 2010; khảo sát trực tiếp tại UBND huyện và tổ chức, doanh nghiệp có mỏ đang hoạt động khai thác cát lòng sông trên địa bàn huyện Trà Ôn, Mang Thít, Vũng Liêm, Bình Tân và giám sát tại Sở TN - MT từ ngày 17 - 26.9.

HỮU TÀI